دادگاه عالی ایران حکم اعدام قاتل ستایش قریشی کودک مهاجر افغان را تایید کرده است.
رضا فرج اللهی رییس شعبه ۲۲ دادگاه عالی گفته است که امیر حسین قاتل ستایش قریشی به جرم قتل عمد، تجاوز جنسی و جنایت محکوم شده است.
پولیس ایران پس از ربوده شدن ستایش قریشی، جسدش را در خانه همسایه‌اش پیدا کرده بود و پس از آن کشف شد که امیر حسین شهروند ایرانی پس از تجاوز او را کشته و جسدش را تیزاب پاشی کرده بود.

 

دادگاه ایران: قاتل ستایش قریشی کودک مهاجر افغان اعدام می‌شود

دادگاه ایران: قاتل ستایش قریشی کودک مهاجر افغان اعدام می‌شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید: