وی در ادامه افزود؛ این رقم در مقایسه با سال گذشته ۶ مورد کاهش را نشان می‌دهد که حاکی از کاهش خشونت علیه زنان در این ولایت است.

رییس امور زنان ولایت غور همچنان گفت؛ مردم این ولایت به نهادهای عدلی و قضایی که در این ولایت هستند اعتماد دارند و باور دارند که به قضایایشان به درستی رسیدگی می‌شود.

این در حالی است که در سه ماه اول سال ۹۷ نزدیک به ۴۵ مورد خشونت علیه زنان به ثبت این اداره رسیده بود.

 

بیشتر بخوانید: