حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور ، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ایالات متحده امریکا را تبریک گفت و تاکید کرد مردم افغانستان می خواهند رویکرد آن کشور در برابر مردم افغانستان تغییر نموده و به قربانی های مردم افغانستان پایان داده شود.
رییس جمهور پیشین افزود با احترام به اراده مردم امریکا در راستای تغییر سیاسی، مردم افغانستان انتظار دارند تا در رویکرد آن کشور در برابر مردم افغانستان و مبارزه با تروریزم نیز تغییرات مبتنی بر واقعیت و هماهنگ با خواست مردم افغانستان رونما گردد.
حامد کرزی در این پیام اضافه کرد : مردم افغانستان انتظار دارند مبارزه با تروریزم با بر خاستگاه ها و لانه های آن متمرکز گردیده و به قربانی های مردم افغانستان پایان داده شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: