عدم همکاری مردم غور با طالبان سبب بیجا شدن آنها شد

عدم همکاری مردم غور با طالبان سبب بیجا شدن آنها شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :