خط آهن مسیر عطا مراد ترکمنستان و بندر آقینه افغانستان در منطقه امام‌نظر، صبح امروز دوشنبه از سوی محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان و قربانقلی بردی محمدوف رییس جمهور ترکمنستان افتتاح شد.
روسای جمهور افغانستان و ترکمنستان تاکید کردند که راه آهن آقینه – امام نظر، روابط تجاری را گسترش داده و در رشد همکاری‌های افغانستان و ترکمنستان مفید خواهد بود.
این راه آهن، در داخل خاک افغانستان ‌۳.۵ کیلومتر است که از سوی ترکمنستان ساخته شده و از منطقه “عطا مراد” ترکمنستان تا بندر آقینه افغانستان ادامه دارد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: