ادارۀ محلی غور از مداخله برخی از خبرنگاران در کارهای این اداره سخت انتقاد می‌نمایند.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور گفته است که خبرنگاران با پخش خبرهای نادرست، در امور اداره محلی مداخله می‌نمایند.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های در پیوند به رهایی ملا سعدی‌یار، عامل سنگسار رخشانه که مظنون به قتل ده‌ها نفر نیز می‌باشد از سوی برخی از خبرنگاران غور به نشر رسیده است.

 

خبرنگاران در کار‌های اداره محلی غور دخالت می‌نمایند

خبرنگاران در کار‌های اداره محلی غور دخالت می‌نمایند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: