در این نشست ۲۶ قطعه عکس از خبرنگاران داخلی و خارجی که در طول چند سال گذشته در افغانستان کشته شدند نیزبه نمایش گذاشته شد.
در این نشست یک پنل نیز اجرا شد که در آن روی چالش های فرا روی خبرنگاران و پیدا کردن راه حل های مناسب بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنان حامد مومن مسئول دفتر “نی” در هرات در دو ماه اخیر سال روان میلادی معادل با هشت سال گذشته خشونت علیه خبرنگاران کشور اتفاق افتاده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: