از وقوع یک انفجار در هرات جلوگیری شد

ولسوال نام نهاد پیکارجویان برای “کوه‌زور” در ولسوالی فارسی کشته شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :