خارج شدن قطار مسافربری از خط آهن در ترکیه جان 10 نفر را گرفت

خارج شدن قطار مسافربری از خط آهن در ترکیه جان ۱۰ نفر را گرفت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :