دادگاه تجدیدنظر مصر حکم حبس ابد برای “محمد مرسی” رییس جمهور برکنار شده این کشور در پرونده جاسوسی برای قطر را لغو کرد.
این دادگاه همچنین احکام اعدام صادر شده در حق ۱۶ نفر از رهبران جمعیت اخوان المسلمین از جمله خیرت الشاطر جانشین اول رهبر اخوان المسلمین در پرونده جاسوسی برای قطر را نیز لغو کرد.
پیش از این دیوان عالی قاهره حکم حبس ۲۰ ساله برای مُرسی را تأیید کرده بود. این حکم به اتهام دست داشتن مُرسی در تحریک مردم به انجام اقدامات خشونت آمیز در مقابل کاخ ریاست جمهوری، صادر شده است.
مرسی در رابطه با ۵ پرونده وادی نطرون، جاسوسی برای حماس و بیگانگان، حوادث کاخ الاتحادیه، اهانت به دستگاه قضایی و جاسوسی برای قطر تحت محاکمه است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: