مدیر عمومی سروی کدستر اداره اراضی هرات محکوم به مجازات شد

مدیر عمومی سروی کدستر اداره اراضی هرات محکوم به مجازات شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :