در حالی که رهبر حزب اسلامی در فهرست سیاه آمریکا و سازمان ملل قرار دارد اما از عدم ارتباط با طالبان و القاعده و تلاش برای معرفی نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خبر می‌دهد.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان، اعلام کرد حزب اسلامی هیچگاه نه در گذشته و نه اکنون با گروه‌هایی مانند القاعده و طالبان ارتباط نداشته است.
وی در مورد خارج شدن نامش از فهرست سیاه سازمان ملل متحد گفت که از لیست سیاه و تحریم‌ها نگرانی ندارم چون نه به کشورهای خارجی سفر و نه هم پولی در بانک‌های خارجی دارم.
این در حالی‌ است که حکمتیار هنوز هم متهم به خشونت علیه مردم و ارتکاب اعمال ضد بشری در دوران جنگ‌های داخلی و نبرد چهارده‌سال اخیر در افغانستان است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: