حوزه چهارم امنیتی کابل از سوی غنی منظور شد

حوزه چهارم امنیتی کابل از سوی غنی منظور شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :