حوزه هیژدهم امنیتی در شهر کابل افتتاح شد

حوزه هیژدهم امنیتی در شهر کابل افتتاح شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :