برخورد دو راکت در نزدیکی مقام ولایت غزنی

برخورد دو راکت در نزدیکی مقام ولایت غزنی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :