بازداشت 13 نفر به اتهام غصب زمین در هرات

بازداشت ۱۳ نفر به اتهام غصب زمین در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :