کشته شدن ۲۸ پیکار جوی طالب طی یک شبانه روز گذشته

کشته شدن ۲۸ پیکار جوی طالب طی یک شبانه روز گذشته

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :