گروه طالبان اعلام کرده است که از طرح‌های ملی که به نفع مردم افغانستان و باعث توسعه شود، حمایت می‌کند و متعهد به محافظت از آن‌ها است.
این گروه در خبرنامه‌ای که منتشر کرده، گفته که این طرح‌ها شامل خط انتقال گاز تاپی، کاسا یک هزار و همچنین استخراج مس عینک در ولایت لوگر که توسط یک شرکت چینی قرارداده شد نیز می‌شوند.
در این خبرنامه همچنین محافظت از راه آهن، جاده، طرح‌های تولید انرژی و سدهای آبی برای کشاورزی یاد شده که طالبان آنها را در راستای اهداف کاری خود دانسته‌ است.
این گروه همچنین مدعی است که به نیروهای وابسته خود دستور داده که امنیت تمام طرح‌های توسعه‌ای مورد علاقه افغانستان و گروه طالبان را تامین کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: