نهادهای جامعه مدنی در یک نشست مشترک خبری تاکید کرده‌اند که حق آموزش دختران در روند صلح باید به عنوان یک خط سرخ در نظر گرفته شود و سر آن هیچ معامله‌ای صورت نپذیرد.

 

همزمان با جدی شدن توافق میان آمریکا و پیکارجویان طالب، نگرانی‌های زیادی پیرامون حقوق زنان مطرح شده بود، حال آنکه قرار است این مذاکرات به گونه دیگری ادامه یابد، نگرانی‌ها پابرجا هستند.

عزیز رفیعی؛ رییس مجتمع نهادهای جامعه مدنی «مجما» در این نشست تاکید کرده است که حکومت باید حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان را در روند صلح در نظر بگیرد.

 

بیشتر بخوانید:

 

حق آموزش دختران در روند صلح خط سرخی است که قابل معامله نخواهد بود

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: