طالبان بزرگترین گروهی تروریستی که از سالها به اینسو در برابر نظامیان افغان و خارجی در افغانستان در نبرد اند.

 

اکنون رهبر حزب اسلامی میگوید:  شمار زیادی از طالبان از جنگ خسته شده اند و وی از حکومت افغانستان میخواهد تا برای پیوستن طالبان به پروسه صلح شرایط معقول این گروه را بپذیرد.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که صبح امروز به هدف ملاقات با هوادارانش وارد هرات شد،در جمع هوادارانش ، از حکومت خواست تا مشکل طالبان را از راه صلح کند.

رهبر حزب اسلامی همچنان با حرام دانستن تعصب، گفت که جنگ فعلی در افغانستان قومی و سمتی شده است و وی نگران این وضعیت است.

گلبدین حکمتیار که با شعار صلح وارد هرات شد تاکید نمود، ملت افغانستان از جنگ خسته شده اند و خواهان برقراری صلح در کشور شد.

وی آوردن صلح و ثبات در افغانستان را متکی به همکاری جامعه جهانی به ویژه کشور های همسایه دانست و افزود اگر آتش جنگ در افغانستان را خاموش نسازند دامنه این آتش آنان را خواهد سوزاند.

محمد آصف رحیمی والی هرات در این مراسم از تلاش های حکومت در آوردن صلح  در افغانستان استقبال نمود و بار دیگر جنگ افغانستان را جنگی تحمیلی دانست.

وی افزود: جنگ تحمیلی در افغانستان جواز شرعی ندارد و از گروه های مخالف دولت خواست تا سلاح شان را به زمین بگزارند.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی  افزود هر چند برای پیوستن به پروسه صلح از حکومت افغانستان چوکی مقام ولایت و یا وزارتی را نخواسته است اما او تاکید کرد که حکومت های موازی در ولایات و وزارت خانه ها برایش قابل قبول نیست.

این نخستین سفر گلبدین حکمتیار به هرات پس از امضای توافق نامه صلح می باشد.

وی که امروز در مسجد جامع بزرگ شهر هرات در میان هوادارانش سخن میگفت وعده داد که در آینده نزدیک پارکی را به نام شهدا و شهرکی را برای مهاجرین در این ولایت ایجاد نماید.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: