حلیمه پرستش رییس اداره امور زنان ولایت غور از حضور ۱۵ درصدی زنان در ادارات دولتی این ولایت خبر داد و گفت؛ حضور این تعداد خانم در ادارات دولتی در مقایسه با سال گذشته حاکی از افزایش ۴ درصدی نقش زنان در ادارات دولتی است.

 

خانم پرستش در ادامه این تعداد را ناکافی عنوان کرده و گفت؛ حضور زنان در ادارات دولتی ولایت غور تا هنوز بسیار کمرنگ است.

رییس اداره امور زنان غور در ادامه گفته‌های امروز خود؛ نبود کودکستان‌های معیاری در ادارات دولتی یا در محل کار، فضای سنتی حاکم بر جامعه و فشارهای خانوادگی را مهمترین دلایل کمرنگی حضور زنان در ادارات این ولایت دانست.

گفتنی است در سال  گذشته زنان ۱۱ درصد از کارکنان ادارات دولتی را تشکیل می‌دادند که از میان این تعداد ۱۰ درصد در معارف و بخش صحت مصروف کار بودند.

بیشتر بخوانید:

 

حضور زنان در ادارات دولتی ولایت غور ۴ درصد افزایش یافته است

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: