حرکت مدنی داکتران هرات بخاطر تشویق مردم در روند ثبت‌نام رای‌دهی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :