یک قطعه الماس گرانقیمت و کمیاب هفته آینده در شهر ژنو سوئیس به حراج گذاشته می شود. این قطعه الماس آبی روز چهارشنبه به نمایش گذاشته شد.
پیش بینی می شود که این قطعه الماس به قیمت حداقل ۲۵ میلیون دالر برسد.
این قطعه الماس گران قیمت را شرکت ساتبی عرضه می کند. این شرکت در دو سال گذشته توانسته است یک قطعه الماس را به قیمت ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر بفروشد و رکوردی در زمینه فروش الماس آبی ثبت کند.
ساتبی یکی از بزرگترین شرکتهای چندملیتی عرضه و فروش جواهر و اقلام گران قیمت قدیمی است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :