۴۰۰ خانواده بی‌بضاعت در هرات تحت مساعدت قرار گرفتند

۴۰۰ خانواده بی‌بضاعت در هرات تحت مساعدت قرار گرفتند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :