میزان حاصلات زعفران در هرات نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت

میزان حاصلات زعفران در هرات نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :