آوارگان داخلی در هرات به ولایات شان برگردانده می‌شوند

آوارگان داخلی در هرات به ولایات شان برگردانده می‌شوند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :