جمع آوری پول صرفیه برق از سوی طالبان در برخی از ولسوالی‌های هرات

جمع آوری پول صرفیه برق از سوی طالبان در برخی از ولسوالی‌های هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :