ارگ ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای از جلوگیری از حیف‌ومیل ۱۱ میلیارد افغانی در قراردادهای بزرگ خبر می‌دهد.

 

خبرنامه‌ای ارگ گفته‌است که جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی برگزار و کمیته تدارکات گزارش‌ کارکردهای خود را از سال مالی ۱۳۹۶ ارایه کرد.

بر اساس خبرنامه منتشر شده، الهام عمر هوتکی رئیس عمومی اداره‌ی تدارکات ملی گفته‌‌ که پس از بررسی‌ ۸۰۰ پروژه، این کمیسیون توانسته که از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی جلوگیری نماید.

در مجموع بیش از۸۰۰  پروژه زیربنایی که عمدتا مربوط به وزارت‌های فواید عامه، انرژی و آب، احیا و انکشاف دهات و صحت عامه می‌باشند، مورد بررسی قرار گرفته اند.

این خبرنامه گفته که کارکرد کمیسیون تدارکات ملی در گزارش‌های سال ۲۰۱۷  بازرس آمریکا و همچنان کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری مثبت ارزیابی شده‌است.

 

بیشتر بخوانید:

جلوگیری از حیف و میل 11 میلیارد افغانی توسط کمیته تدارکات ملی

جلوگیری از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی توسط کمیته تدارکات ملی

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :