وزیر امور خارجه آمریکا جان کری دیروز در سخنانی اهداف و نقش فعلی آمریکا در جامعه جهانی و دست آوردهای وزارت تحت نظرش را در این راستا توضیح داد.
آقای کری که در “شورای شیکاگو درامورجهانی” سخن می‌گفت ضمن اشاره به چالش‌هایی چون تروریسم جهانی، گسترش تسلیحات و برنامه هسته‌ای ایران، جنگ خاور میانه، تغییرات آب و هوا و امنیت کشورش، ازاستراتژی ودست آوردهای وزرات خارجه آمریکا دفاع کرد.
با این حال درمورد برنامه هسته ای ایران جان کری خاطر نشان کرد که گفت و گو‌های دیپلماتیک با ایران، جهان را امن تر کرده است، و افزود توافق هسته ای با ایران این کشور را از ساخت تسلیحات هسته ای تا سال‌ها بازداشته است.
وزیرامور خارجه آمریکا به لزوم مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش پرداخت و گفت با جنایاتی که این گروه نسبت به مخالفان خود در عراق، سوریه و سایر نقاط انجام داده، مرتکب نسل کشی شده و باید با او جنگید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: