نیروهای امنیتی در غرب افغانستان تقویت می‌شوند

نیروهای امنیتی در غرب افغانستان تقویت می‌شوند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :