متوقف شدن 10 موتر باری به علت قاچاق قالی در بادغیس

متوقف شدن ۱۰ موتر باری به علت قاچاق قالی در بادغیس

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :