کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلام کرده است که برای جلوگیری از وجود کارمندان خیالی و مدیریت درست منابع بشری، تمام کارکنان خدمات ملکی بایومتریک می‌شوند.

 

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته که برای مدیریت درست منابع بشری و انسانی در کشور، نیاز است تا تمام کارمندان خدماتی ملکی از طریق بایومتریک ثبت شوند.

در سیستم بایومتریک، مشخصات هویتی، معلومات در مورد پیشینه‌ کاری و تحصیلی کارمند ثبت می‌شود. هم‌چنان معلومات بایومتریک کارمندان خدمات ملکی شامل اثر انگشت، عنبیه چشم و عکس می باشد.

این روند پس از اجرایی شدن آن در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در وزارت معارف تطبیق می‌شود و سپس به دیگر اداره‌های دولتی تعمیم می‌یابد.

بر اساس آمارهای موجود، اداره های خدمات ملکی در حال حاضر حدود ۴۲۴ هزار کارمند دارند.

 

بیشتر بخوانید:

ثبت مشخصات کارمندان ادارات ملکی از طریق بایومتریک

ثبت مشخصات کارمندان ادارات ملکی از طریق بایومتریک

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :