سازمان ملل خبر از گزارش‌های تازه‌ای از جنایت‌های گروه داعش در شهر موصل می دهد و می گوید مناطق اطرافاین این شهر دریافت کرده است.
روپرت کالویل سخنگوی کمیساریا عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز در کنفرانسی خبری در شهر ژنو سوئیس گفت گزارش قساوت‌های داعش علیه زنان و کودکان و همچنین مردان همچنان به دست سازمان ملل می‌رسد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: