در عین حال، نهادهای ناظر بر انتخابات، این روند را زیر سوال برده و آن را یک عامل کاهنده برای مشارکت زنان در انتخابات ۶ میزان توصیف می‌کنند.

یوسف رشید؛ رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا (فیفا) بر این باور است که این روند می‌تواند در مناطقی که فرهنگ سنتی در آن حاکم است و حساسیت شدیدی روی زنان وجود دارد، منجر به کاهش چشمگیر مشارکت آنان شود.

این در حالی است که عبدالعزیز ابراهیمی؛ معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که هیچ جایگزینی برای ثبت عکس زنان در روز رای‌دهی وجود ندارد.

 

بیشتر بخوانید: