در طی سال جاری، ۱۳۵ پروژه توسعه‌ای در ولسوالی های هرات  تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

 

مسئولان در اداره انکشاف دهات ولایت هرات می‌گویند که در حال حاضر ۱۲ پروژه تحت کار در ولسوالی‌های هرات جریان دارد.

آقا محمد صدیقی رئیس اداره انکشاف دهات ولایت هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید که هزینه این پروژه‌ها به هزینه ۱۹۹ میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شده اند.

رئیس انکشاف دهات ولایت هرات همچنان افزود که در سال جاری توانسته اند از بودجه مالی این اداره، ۷۶/۶ آن را برای توسعه دهات در ولسوالی‌های هرات به مصرف برسانند.

به گفته وی، بودجه مالی سال جاری برای این اداره در حدود ۳۰۰ میلیون افغانی بوده که ۲۵۱ میلیون آن تا حال به مصرف رسیده است.

صدیقی افزود که این پروژه ها در ده ولسوالی ولایت هرات راه اندازی شده اند.

رئیس اداره انکشاف دهات ولایت هرات از نبود امنیت و عدم مواصلت به موقع بودیجه از مرکز افغانستان به عنوان بزرگترین چالش سر راه این اداره یاد نمود.

گفتنیست که اجرای پروژه های توسعه ای در هرات توانسته مشکلات مردم را در روستاها و مناطق دور دست کاهش دهد.

 

بیشتر بخوانید:

تکمیل 135 پروژه توسعه‌ای در هرات

تکمیل ۱۳۵ پروژه توسعه‌ای در هرات

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :