براساس گزارش حکومت وحدت ملی و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، تولید مواد مخدر افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۸۷ درصد افزایش داشت.

 

براساس این گزارش در سال ۲۰۱۷ مقدار مواد مخدر تولید شده افغانستان به صورت تخمینی به ۹ هزار تن رسیده بود در حالی که این رقم در سال گذشته آن ۴ هزار و ۸۰۰ تن بود.

اما براساس گزارش امسال حکومت افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، تولید مواد مخدر افغانستان در سال جاری میلادی ۲۹ درصد کاهش یافته است.

در این گزارش آمده که در سال ۲۰۱۸ مقدار مواد مخدر تولید شده افغانستان به صورت تخمینی به ۶۴۰۰ هزار تن رسیده است.

مسوولان معینیت مبارزه با مواد مخدر  کشور می‌گویند که مافیای قاچاق از طریق ۶ دروازه ورودی به شهر کابل و با استفاده از وسایط نقلیه کوچک و بزرگ، مواد مخدر را در کابل انتقال دهند.

اسدالله یادگاری مسوول مطبوعاتی معینیت مبارزه با مواد مخدرمی گوید که طی دو هفته اخیر، کارمندان این اداره بیش از ۲۲ تن مواد مخدر که شامل هروئین و تریاک می‌شود را در دروازه‌های کابل کشف و ضبط کرده اند.

او می گوید که هم اکنون سیستم دفاعی بدن خود را از دست داده است و به همین خاطر به مراکز درمان مراجعه نمی کند.

این در حالی‌است که نهادهای مربوطه سالانه با راه اندازی کمپاین جمع آوری معتادان ازسطح شهر، هزاران معتاد را درمان می‌کنند.

اما دیده میشود که پس از مدتی به دلیل نبود زمینه‌های کار و اشتغال این افراد دوباره به مواد مخدر رو می‌آورند.

به همین دلیل برنامه جمع آوری معتادان ازسطح شهر کابل و دیگر شهرهای کشور هیچ گاهی نتیجه مطلوبی را در قبال نداشته است.

 

بیشتر بخوانید:

تولید مواد مخدر افغانستان در سال جاری 29 درصد کاهش یافته است.

تولید مواد مخدر افغانستان در سال جاری ۲۹ درصد کاهش یافته است

 

https://telegram.me/CHEKADTV

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: