تولید انجیر در ولسوالی زنده جان رشد بی نظیری داشته است

تولید انجیر در ولسوالی زنده جان رشد بی نظیری داشته است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :