50 درصد محصولات کشاورزی در غور توسط زنان جمع آوری می شود

۵۰ درصد محصولات کشاورزی در غور توسط زنان جمع آوری می شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :