مسئولان در اداره ریاست زراعت و مالداری ولایت فراه می‌گویند که ۹ عراده تراکتور کمر شکن گلخانه‌ای برای گلخانه داران این ولایت توزیع شده است.

 

ریاست زراعت فراه با نشر خبرنامه‌ای افزود که در حال حاضر صنعت گلخانه‌ای بخصوص خیار و رومی در این ولایت رشد چشم گیری دارد.

در این خبرنامه آمده است که مطابق به پالیسی و استراتیژی برنامه‌های وزارت زراعت آبیاری و مالداری در پرتو تطبیق استراتیژی ملی ج – ا – ا جهت تقویه اقتصادی کشاورزان در عرصه رشد صنعت گلخانه، ۹ عراده تراکتور به آنان توزیع شد.

خبرنامه می‌افزاید که این تراکتورها همراه با ۵ نوع وسایل مربوط به آن به ارزش بیش از ۱۱ میلیون افغانی به همکاری مقام ولایت فراه و مقام وزرات زراعت برای گلخانه داران توزیع شده است.

 

بیشتر بخوانید:

توزیع 9 تراکتور به گلخانه داران فراه

توزیع ۹ تراکتور به گلخانه داران فراه

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: