مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت نیمروز، از راه اندازی برنامه‌های آموزشی مهارت ساخت قوریه به 100 زن در این ولایت خبر می‌دهند. مسئولان گفته اند که در این برنامه شیوه‌‌های ساخت قوریه‌ها،

مسئولان در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت نیمروز، از راه اندازی برنامه‌های آموزشی مهارت ساخت قوریه به ۱۰۰ زن در این ولایت خبر می‌دهند.

مسئولان گفته اند که در این برنامه شیوه‌‌های ساخت قوریه‌ها،

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :