۱۰ میلیون شهروند فاقد شناسنامه تا آغاز انتخابات آینده دارای هویت خواهند شد

۱۰ میلیون شهروند فاقد شناسنامه تا آغاز انتخابات آینده دارای هویت خواهند شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :