کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طرحی برای تقویت تدابیر دفاعی و امنیتی این اتحادیه موافقت کرده اند.
این طرح همکاری گسترده تر در بخش هایی مثل ماموریت های حفاظت از صلح تحت هدایت اتحادیه اروپا در خارج از این بلوک را پیش بینی می کند.
با این حال فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که این اتحادیه قصد رقابت با ناتو یا ایجاد یک ارتش اروپایی را ندارد.
او افزود که این طرح پیش از آنکه دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود موضوع بررسی بود.
آقای ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی خود با انتقاد از آنچه به گفته او کمک کم مالی اعضای اتحادیه اروپا به ناتو است گفته بود که واشنگتن ممکن است در دوره زمامداری او دیگر به طور اتوماتیک به دفاع از متحدان خود در ناتو که مورد حمله قرار گرفته اند برنخیزد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: