سنگ تهداب دو پروژه انکشافی روز گذشته در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور گذاشته شد.
در این مراسم که روز گذشته برگزار شد خانم نایل نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان و مقام های اداره های دولتی و محلی این ولایت نیز حضور داشتند.
پروژه هایی که در این مراسم تهداب گذاری شد شامل یک کلینیک صحی و ۱۰۰ متر دیوار بتنی است که به هزینه ۱۱ میلیون افغانی از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته خواهند شد.
مسئولان محلی ولسوالی لعل و سرجنگل گفته اند از این پروژه ها ۳۰ خانواده بهره مند می شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :