رییس جمهور غنی طرح صلح با پیکار جویان طالب را ارایه کرد

رییس جمهور غنی طرح صلح با پیکار جویان طالب را ارایه کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :