15 نفر از اسارت طالبان نجات یافتند

۱۵ نفر از اسارت طالبان نجات یافتند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :