۱۱ فرمانده پیکارجویان طالب طی دو هفته گذشته در غزنی کشته شدند

۱۱ فرمانده پیکارجویان طالب طی دو هفته گذشته در غزنی کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :