25 پیکارجویان طالب در بادغیس کشته شدند

۲۵ پیکارجویان طالب در بادغیس کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :