18 پیکار جوی طالب در بادغیس کشته شدند

۱۸ پیکار جوی طالب در بادغیس کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :