پیکارجویان طالب از مردم جوزجان عشر می گیرند

پیکارجویان طالب از مردم جوزجان عشر می گیرند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :