والی هرات در یک سفر زمینی از شیندند دیدار کرد

والی هرات در یک سفر زمینی از شیندند دیدار کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :