سه مرکز رای دهی در ولسوالی شیندند ولایت هرات بسته است

سه مرکز رای دهی در ولسوالی شیندند ولایت هرات بسته است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :