یک مخالف مسلح دولت در ولسوالی پشتون زرغون کشته شد

یک مخالف مسلح دولت در ولسوالی پشتون زرغون کشته شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :