6 پیکارجوی طالب به شمول 3 فرمانده آنان در ولسوالی اوبه کشته شدند

۶ پیکارجوی طالب به شمول ۳ فرمانده آنان در ولسوالی اوبه کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :